Zakaj so delavski odkupi past

Delavski odkup je samo za tiste s podjetniško žilico. Če bi radi samo delali in dobivali pošteno plačo, pozabite na delavski odkup!

Delavski odkupi so problematični v tem, da iz delavca naredijo vlagatelja. Torej nekoga, ki svoje premoženje vlaga v prihodnost podjetja – ne vlaga dela, ampak premoženje.

Za kaj takega pa delavec potrebuje poslovno znanje in sposobnost živeti normalno dalje, tudi če se plan ne izide in podjetje propade.

Problematično je tudi zato, ker za situacije za katere je ta model pripravljen, niso rožnate. Gre za primere, ko je podjetje pred stečajem (kot Tom iz Mirne). Torej za naložbe, ki so visoko tvegane. Dodatna zavajajoča komponenta je, da imajo delavci v takih podjetjih ponavadi že terjatve (neizplačane plače), kar jim še dodatno vliva poguma in upanje, da bodo nekoč prejeli zasluženo, če z odkupom (trenutno) rešijo podjetje.

Delavci se odločajo o usodi svojega premoženja z nizko stopnjo znanja vlaganja in malo ali nič poslovnimi izkušnjami.

Delavski odkupi so, kadar so zvezde pravilno poravnane, predvsem za mala podjetja, v redu rešitev – včasih tudi edina (npr Tom). Ampak v vseh ostalih, bolj verjetnih primerih, so delavski odkupi past, ki delavce pripelje iz slabe v obupno situacijo.

Da država to spodbuja, je neodgovorno. Garancija za vložke bo še dodatno spodbudila delavce k prehitrim odločitvam. Garancija ne varuje njih, ampak upnike.

Primer kjer se ta model (lahko) izkorišča je tudi Podravka, ki ponuja zaposlenim soudeležbo pri svoji kapitalski širitvi. Zaposleni imajo pri bankah dogovorjene ugodne pogoje za kredit, prinesejo ga v podjetje, podjetje se širi … Pri tem je poblematično je naslednje: zakaj se zaposleni kapitalsko izpostavljajo? Zakaj lastniki sami ne dobijo potrebnih virov za svoj poslovni načrt in potrebujejo delavce, da zastavijo svoje “hiše”.

Skratka, delavski odkupi delavca spremenijo v vlagatelja, kar pa mnogi ne razumejo, saj nimajo znanja in izkušenj, da bi lahko to razumeli. Zato bi se jim morali v naprej odpovedati.

Kadar se le odločijo zanje pa naj svoj vložek omejijo na že vloženo delo, nikakor pa naj ne vlagajo svojih prihrankov ali družinskega premoženja.

Ključno vprašanje za delavca pred delavskim odkupom pa je: ali želim biti podjetnik?