Osvežitev

V začetku septembra so nas s svojo atraktivnostjo zabavali tradicionalni skoki v Krko s starega mostu. Športno zabavna prireditev je tako zaokrožila pestro poletno dogajanje v Novem mestu. Če kdaj, potem letos zagotovo ne moremo tarnati, da se v Novem mestu nič ne dogaja.

A dogajanje je bilo pestro tudi v mestni hiši, ne samo pod mostom. Mestni svetniki smo namreč dobili v presojo županov predlog, da se razreši vse predstavnike občine v svetu Agencije za šport. Krovni razlog za to drastično potezo je, da je direktor te ustanove več kot 3 leta prejemal dodatke k plači, ki niso bili zakoniti. Tako je vsaj odločil nadzor, ki je bil opravljen v agenciji. Ne gre za majhen znesek, skoraj 20 tisoč evrov se je nabralo v vsem tem času.

Ta primer nepravilnosti poraja dve vprašanji: prvič, kako lahko oseba na tako odgovornem mestu ne loči, kaj je zakonito in kaj ni? In drugič, zakaj taka oseba še sedi na svojem stolčku?

Povedano v bolj formalnem jeziku, kaj počnejo predstavniki občine v tem javnem zavodu oz. zakaj ne počnejo ničesar, da bi to nezakonito stanje preprečili?

Odgovornih oseb v tem javnem zavodu osebno ne poznam, na vso to tragedijo gledam skozi uradna dejstva. Sem pa imel direktorja priložnost od blizu videti pred enim letom na otvoritvi igrišča v mojem naselju, na kateri je dobil priložnost, da svečano spregovori nekaj besed. Kakšen je bil govor direktorja, najlažje ponazorim s tem, da so se prisotni od sramu obračali proč od odra. Iz zvočnika namreč nismo slišali niti enega razumljivega ali dokončanega stavka. Naj poudarim, da gre za osebo, ki vodi organizacijo, ki je v Novem mestu prva zadolžena za vzgojo zdravega duha v zdravem telesu.

Če je táko obnašanje običajno za nekega vodjo, se sprašujem, kako taka organizacija sploh lahko deluje? No, sodeč po razpravi med občinskimi svetniki, med katerimi sta tudi dva športnika, ki vso reč poznata od blizu, agencija ne deluje.

Tokrat so vrstice kolumne sicer zasedene z Agencijo za šport, ampak ne gre samo za ukrepanje v tem javnem zavodu. Gre za zgled, kako se mora postopati povsod, kjer so se odgovorni preveč udomačili na svojih položajih in kjer predstavniki občine mislijo, da so v vlogi sindikalistov, ki morajo župana spodkopavati, namesto da bi bili njegovi sodelavci. Ali pa kjer svetniki uberejo udobno vlogo direktorjevih slug in zagovarjajo vsako njegovo potezo.

Upam, da bodo svetniki v javnih zavodih razumeli, da morajo delati v interesu vseh občanov, ne samo izbranih. V Agenciji za šport predstavniki občine niso med takimi. Zato je ta javni zavod sedaj na poti osvežitve. Sicer ne bo tako zabavna kot so skoki v Krko, bo pa zagotovo zdravilna za šport v našem mestu.

 

Prvotno objavljeno v Udarnem listu.