Kostanjev piknik

Novembrska seja mestnega sveta je bila naporna, a ne zaradi njene razpotegnjenosti skoraj do polnoči, temveč zaradi nekaj sila pomembnih točk. Obravnavali smo proračun za dve leti, ki razkriva prioritete župana in njegove ekipe do konca tega mandata, podrobneje smo razpravljali o načrtu za novi trgovski objekt v Irči vasi in z njim povezanim novim mostičem preko Krke, razpravljali smo o združevanju občinske uprave s sosednjimi občinami in tako naprej.

Moj spanec tisti dan pa ni vznemirila nobena od naštetih točk, ampak razprava o nadzoru v Zdravstvenem domu, ki se je po več kot pol leta zahtevnega pregledovanja dokumentov končal zaradi nesodelovanja vodstva javnega zavoda.

Jabolko spora pri tem nadzoru so avtorske in honorarne pogodbe sklenjene z Zdravstvenim domom, ki jih le ta ni želel razkriti Nadzornemu odboru občine. Direktorica zavoda trdi, da ščiti zakonitost in teh pogodb ne sme razkriti. Nadzorni odbor pa, verjetno ste uganili, trdi ravno nasprotno; da pridobljeno mnenje z Računskega sodišča, statut občine in še nekaj drugih zakonov jasno govorijo o tem, da mora javni zavod polno sodelovati z zahtevami Nadzornega odbora. Ker po dolgotrajnem pink ponku s pravnimi mnenji in razlagami nista prišla skupaj, se je zgodba končala z negativnim mnenjem Nadzornega odbora.

Seveda je možno, da se Računsko sodišče poglobi v primer in presodi v prid direktorici. Ampak to je velik če in kar je po moje najpomebneje, trenutno še nismo na tej točki. Razpolagamo samo z negativnim mnenjem Nadzornega odbora, ki je trenutno edino relevantno za svetnike.

In kakšne bodo posledice te negativne ocene? Si drznite ugibati? Naj vam olajšam nalogo, ne bo posledic.

Občinski svet je sprejel neko načelno mnenje, da moralno podpira Nadzorni odbor in nalaga organom v zavodih, da se ustrezno odzovejo. Krka pa teče dalje.

Kakor koli že, moje mnenje je bilo, da morajo biti vsaj nekakšne politične posledice. Pustimo ob strani pink ponk in poglejmo samo kakšno je trenutno stanje. Imamo direktorico z negativnim izidom nadzora, nadalje imamo direktorico, ki že tri mesece podaljšuje redni mandat (trenutno je v.d., razpisa pa še kar ni) in kot kaže, ji bo v podaljšku uspelo izvesti t.i. jokerja, kot se reče v nogometu. Ravno v tem času je namreč bila izbrana za direktorico bolnišnice in se tako po podaljšku seli v novo ekipo.

Obe dejstvi sem na seji ocenil kot dve črni piki, ki ne pritičeta javnemu uslužbencu. Na seji mestnega sveta sem zato napovedal, da bo NSi vprašala pristojno ministrico, ali je taka oseba vredna njenega zaupanja. Vemo sicer, da so direktorji bolnišnic precej vroč kostanj za ministrico in upajmo, da bo vprašanje sprožilo vsaj podrobnejši premislek, preden ministrica potrdi to kandidaturo. Pričakujem pa tudi, da Računsko sodišče pregleda primer, da ne bomo ostali samo pri političnih posledicah.

Tako kot sem bil v prejšnjem zapisu kritičen do ravnanja direktorja Agencije za šport, tudi tokrat na povsem enak način kritiziram delovanje vodstva Zdravstvenega doma. Obeh direktorjev osebno ne poznam, ocenjujem samo njuno delo.

Je pa tisti večer kolega svetnik g. Škerlj za zbrano družbo priskrbel pečeni kostanj, ki smo ga pospravili kar v avli Rotovža. Pravijo, da kostanj odganja škodljivce, ki so znani po tem, da iz plašča naredijo luknjasto sukno. Ne vem ali to drži, vem pa da je Novo mesto počez prešito s kostanjevim drevoredom. Škoda le, da ne obrodi večkrat v letu.

Objavljeno v Udarnem listu

OPOMBE:

Končno poročilo Nadzornega odbora:

NO ugotavlja, da je prišlo do hude kršitve, ko zastopnik ZD ni omogočil dostopa do dokumentacije in s tem onemogočil nadzor. 

Hkrati opozarja na konflikt interesov, ker direktorica ZD sodeluje v občinskih organih odločanja in bi se morala v zadevi dejansko izločiti. 

Sklep občinskega sveta in pravne podlage:

Vsebuje mnenje Računskega sodišča (nezavezujoče) in Ministrstva za lokalno samoupravo. Obe mnenji podpirata stališče NO.

  1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil, da je Nadzorni odbor MO Novo mesto pristojen za nadzor nad celotnim poslovanjem vseh pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MO Novo mesto.
  2. Občinski svet poziva svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto, da se opredeli do ravnanja zavoda, ki ni deloval v skladu z zakonodajo.

Poročilo interne komisije Zdravstvenega doma NM

Vsebuje tudi tabelo podjemnih pogodb (tukaj je pripet samo sklep), poslano mestnim svetnikom. Ta tabela je jedro spora, ker je NO na zahtevo ni dobil oz. ni dobil vpogleda v ta del dokumentacije. Tabelo podjemnih pogodb je kasneje pripravil svet ZD in jo poslal občinskemu svetu. Nismo pa dobili garancije, da je tabela popolna, saj se ne ujema s postavko v letnem poročilu, kjer so skupaj podjemne in druge pogodbe s pravnimi osebami. Prejeli smo samo obrazložitev, da je postavka skupna in zato se seštevek honorarjev v tabeli ne ujema s postavko. Gre torej za enosmerno komunikacijo ZD, ki v javnost servira izbrane informacije. Vpogled v dokumentacijo do tega tretnuka ni imel nihče izven ZD.

sklep

Zapisnik 3. sveta Zdravstvenega doma NM

V 5. točki predlagajo županu umik teme s seje občinskega sveta. Razvidne so tudi obrazložitve posameznih članov sveta zavoda. Predsednik sveta je g. Kralj, sicer član županove koalicije (Lisa Ivana Kralja).

Čistopis zapisnika 3. seje Sveta zavoda