Boljša pitna voda na Dolenjskem

Septembra 2016 sta dve glavni vodarni, ki oskrbujeta širše območje Novega mesta, posodobljeni s filtracijskimi napravami, zaradi česar bo, upajmo, konec neprijetnih dni, ko smo Novomeščani iz pip točili rjavo vodo.

Sistem je testno začel obratovati 21. septembra, torej ravno v času, ko čakamo na največje letne nalive, ko je bilo v preteklosti izdanih največ ukrepov za obvezno prekuhavanje pitne vode.

Kako slabo stanje glede pitne vode je bilo v Novem mestu, priča podatek, da smo preteklo leto bili brez pitne vode mesec in pol, leto poprej pa kar tri mesece. Povedano drugače, en dan v tednu voda iz pipe ni bila pitna (malo sicer pretiravam z izrazi, ker če je voda kalna, to še ne pomeni, da ni pitna – prekuhavanje je obvezno predvsem zaradi dodatne varnosti in preventive).

Slabo stanje pitne vode so občutili uporabniki vodnih sistemov Stopiče in Jezero. Tisti srečneži v 8 občinah naše regije, ki jih oskrbuje Komunala Novo mesto in spadajo v katerega izmed ostalih manjših vodnih sistemov, so v glavnem imeli čisto pitno vodo in si takega katastrofalnega stanja glede pitne vode niti ne morejo predstavljati.

Mimogrede, ko sem pregledoval poročila o pitni vodi, sem naletel tudi na recept, kako je potrebno vodo prekuhavati. Ste vedeli, da mora vreti vsaj 3 minute, da jo je potem, ko se ohladi na sobno temperaturo potrebno hraniti v hladilniku in to največ 24 ur? Po enem dnevu ta voda ni več primerna za pitje.

Kakor koli že, to pogosto prekuhavanje pitne vode je povezano tudi s tem, da smo uporabniki morali ves čas spremljati radijska obvestila ali obvestila glede pitne vode na spletni strani Komunale. Ne glede na to, kako skrbni ste pri preverjanju informacij, se vam je zagotovo zgodilo, da obvestila niste prejeli pravočasno in vas je rjava voda iz pipe še vedno kdaj pa kdaj presenetila.

Ravno taki dogodki so bili povod, da sem razmišljal ali bi obveščanje o pitni vodi lahko bilo boljše. Glede na to, da ima danes pametni telefon okoli dve tretjini prebivalstva, je tako nastala ideja, da bi skupaj s Komunalo pripravil aplikacijo za mobilne telefone, ki bi uporabnikom močno olajšala spremljanje stanja pitne vode.

Tako je nastala aplikacija, ki ima dve nalogi. Prva je, da vam telefon zacinglja vsakič, ko pride do novega ukrepa na sistemu (začetek ali konec prekuhavanja). Druga pa, da vam pomaga določiti v kateri vodni sistem spada vaš priključek. Lahko tudi določite več takih krajev, za katere bi radi spremljali stanje. Recimo za vrtec, kamor hodi vaš otrok, ali za lokal, v katerega radi zahajate.

Aplikacija je trenutno v testni fazi. Če vas tak način obveščanja zanima, spremljajte spletno mesto  Komunale Novo mesto, kjer bodo objavljena navodila za namestitev in uporabo.

Aplikacija za obveščanje o pitni vodi bo v prihodnje sicer imela precej manj dela, ker se bo stanje pitne vode močno izboljšalo, ampak ravno v takih pogojih bodo prišle do izraza njene prednosti pred ostalimi načini obveščanja. Aplikacija ne bo pozabila redno spremljati obvestil in ko bo objavljen ukrep prekuhavanja, vam bo telefon zasvetil in zacingljal.

Tak način opozarjanja je pri nas prvi te vrste. Upam da se bo obnesel in občanom naredil javne storitve še malo bolj prijazne.

 

ultra filtracija

Ponosni in iskreno srečni… ČESTITKE podjetju Esotech, operativni službi Komunale Novo mesto, in vsem ostalim zaslužnim za zgodovinski trenutek.
Včeraj 20.9.2016, okoli 21.00 ure je bil izveden preklop delovanja črpališča Jezero na nov sistem. Filtracija se vrši na filtrih aktivnega oglja. Motnost očiščene vode, ki se črpa v vodohran Kij je 0,18 NTU, po vključitvi ultra filtracije pa bo pod 0,01 NTU. (Komunala NM)